GGD

GGD informatie

Elk kinderdagverblijf wordt jaarlijks bezocht door een GGD-inspecteur, die toetst of het kinderdagverblijf aan de landelijke kwaliteitseisen voldoet.

De gemeente kan sancties opleggen als een kinderdagverblijf niet aan de eisen voldoet.

GGD-inspectierapporten zijn openbaar. Onze rapporten kunt u vinden op onze site, onder het kopje inspectierapport.

 

Voor meer informatie kunt u  ook kijken op: www.ggd.nl