Inspectierapport GGD

Elk kinderdagverblijf wordt jaarlijks bezocht door een GGD-inspecteur, die toetst of het kinderdagverblijf aan de landelijke kwaliteitseisen voldoet. De gemeente kan sancties opleggen als een kinderdagverblijf niet aan de eisen voldoet.

De GGD heeft Kinderdagverblijf De Tantie’s geïnspecteerd. Het rapport van deze inspectie is openbaar.

U kunt dit rapport hier inzien.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op: www.ggd.nl

Uw zoon of dochter bij ons aanmelden?

Wij leiden u graag rond!