Veiligheid- en gezondheidsbeleid

In het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van Kinderopvang De Tantie`s maken we inzichtelijk hoe we op onze locatie werken en hoe we de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving bieden.

U kunt het  “Veiligheid en gezondheidsbeleid 2022” hier downloaden.

Uw zoon of dochter bij ons aanmelden?

Wij leiden u graag rond!